miércoles, 15 de junio de 2011

Comunicado ante os feitos ocorridos durante o día de hoxe en Barcelona (15/06/2011)

Ante o acontecido esta mañá en Barcelona, Democracia real XA quere deixar claro que:

1- O acto non estaba convocado por Democracia real XA, senón por acampadabcn e Aturem el Parlament.

2- Rexeitamos os actos producidos por unha minoría, que non representan o espírito co que se convocou o bloqueo do Parlament. Dende Democracia real XA sostemos que o camiño para lograr os nosos obxectivos pasa por actuacións pacíficas, e en todo caso, desobediencia civil.

Queremos tamén solidarizarnos con tódolos feridos hoxe a mans dos Mossos, que contaron co apoio de secretas, e denunciamos o tratamento dos medios de comunicación ante os feitos acontecidos, dando máis énfase a feitos aillados que ao porqué da protesta: recortes e máis recortes.

Ante lo ocurrido esta mañana en Barcelona, Democracia real YA quiere dejar claro que:

1- El acto no estaba convocado por Democracia real YA, sino por acampadabcn y Aturem el Parlament.

2- Rechazamos los actos producidos por una minoría, que no representan el espíritu con el que se había convocado el bloqueo del Parlament. Desde Democracia real YA sostenemos que el camino para lograr nuestros objetivos pasa por actuaciones pacíficas, y en todo caso, desobediencia civil.

Queremos también solidarizarnos con todos los heridos hoy a manos de los Mossos, que han contado con el apoyo de secretas, y denunciamos el tratamiento de los medios de comunicación ante los hechos acontecidos, dando más énfasis a hechos aislados y no al porqué de la protesta: recortes y más recortes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario